Scena Równoległa

Projekt Scena Równoległa zakłada prezentację artystów różnych dziedzin sztuki: aktorów, tancerzy, muzyków, performerów, zespoły zawodowe i alternatywne, doświadczone i poszukujące dopiero własnego języka - podstawowym kryterium jest tutaj, obok interesującej, niekonwencjonalnej i zaskakującej formy, otwartość na eksperyment, gotowość do zmierzenia się z przyzwyczajeniami, bardziej stawianie pytań niż dawanie gotowych odpowiedzi.

Spotkanie z artystami jest dla nas okazją do poznania ich sposobu myślenia i metod pracy, rozmowy o kierunkach poszukiwań, podejmowanych tematach, wyborach, wartościach.


ostatnie prezentacje w ramach Sceny Równoległej:

21.03.2018 - "Walden" Ludomir Franczak
19.02.2017 - "Enduring Freedom" Imre Thormann
4.02.2017 -  "Per-sona" Katarzyna Sitarz