edycja 2019

W roku 2019 − dwudziestym roku trwania festiwalu i czterdziestym roku istnienia Teatru Kana – pragniemy przyjrzeć się bliżej najważniejszym tropom, tematom, problemom i pytaniom, które staramy się zadawać podczas całorocznej pracy Ośrodka. Festiwal zawsze był dla nas świadectwem czasu, w jakim się znajdujemy i w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość. Był naszym dialogiem zarówno z przestrzenią miasta, jak i nieoczywistością współczesnego świata. Był też za każdym razem powoływanym na nowo wspólnotowym świętem, spotkaniem kultur i wartości. Ostatnie dwie edycje odwoływały się do koncepcji „czasu kolistego” – kumulowały kilkadziesiąt festiwalowych zdarzeń w zaledwie dobę, czas zatoczenia pełnego koła przez wskazówki zegara. Tym razem – również zataczając koło – chcemy ten czas rozciągnąć, spowolnić, rozbić na dni, podjąć dyskusję z pojawiającymi się znaczeniami i dać szansę niespiesznym, ale pogłębionym spotkaniom wokół poszczególnych tematów. Przywołujemy więc – także kolistą − symbolikę Tygodnia. Każdy z 7 dni ukierunkowany będzie na pogłębione spotkanie z jednym z ważnych dla nas obszarów: z nurtem autorskiej kreacji w kontekście site-specific, edukacji i promocji teatralnego offu, teatru dokumentalnego, prezentacji kultur świata, dialogu z tradycją, teatru eksperymentalnego, diagnozowania przestrzeni społecznej Miasta. Każdy dzień będzie kawałkiem osobnej ścieżki, który składa się na naszą wspólną drogę.

szczegóły wkrótce.