Bieżące

ZAPOMINANIE CIAŁA
prowadzenie: Przemysław Błaszczak

Normy, społeczne konwenanse, maniery, zasady tworzą środowisko, w którym kształtuje się nasza fizyczność, relacja do ciała – "ciałopogląd". W dużym stopniu to, jak chodzimy, biegamy tańczymy, dotykamy się i siebie nawzajem jest uwarunkowane kulturowo, choć zarazem tak głęboko zakorzenione w naszym wnętrzu, że łatwo przychodzi nam się z tym utożsamić, powiedzieć "taki jestem". Nie pamiętamy lub może zdajemy się nie pamiętać, że od urodzenia poddani jesteśmy intensywnej edukacji, która właściwie nigdy się nie kończy, a nasze zachowanie jest sposobem wypełnienia ogólnie przyjętej normy.

Warsztaty mają na celu zapomnienie ciała, jakim go znamy, by wsłuchać się w to istniejące tu i teraz, w relacji z samym sobą, przestrzenią, partnerem czy wreszcie grupą. Poprzez głęboką koncentrację w treningu indywidualnym oraz partnerskim będziemy odkrywać nowe sposoby percepcji i komunikacji, improwizacji polegającej na współ-działaniu, współ-tworzeniu, współ-istnieniu w procesie twórczym.

Warsztat będzie miał charakter intensywnej pracy fizycznej.

data:  07-09.08.2017
miejsce: Teatr Kana
koszt: 200 zł (przedpłata do 14 lipca)/ 250 zł (wpłata po 14 lipca)
zapisy i informacje: paula@kana.art.plAUTORSKIE WARSZTATY TEATRALNE
prowadzenie: Bibianna Chimiak

data:  29.09 - 01.10. 2017
miejsce: Schloss Breollin - Niemcy
              Dorfstr.3, 17309 Bröllin
              7 km na południe od Pasewalku, w kierunku Fahrenwalde
grupa: polsko - niemiecka 18 osób (wiek 13-25 lat)
koszt warsztatu: 20,00€ (w tym pobyt z wyżywieniem)
transport: w zakresie własnym
zapisy: Christine Lauenstein (c.lauenstein@broellin.de)