Bibianna Chimiak

WARSZTATY WOKALNE:

Warsztaty przeznaczone dla osób pragnących wzbogacić swoje doświadczenia związane z oddychaniem i używaniem głosu. Obejmują prace nad emisją i ekspresją głosu, nad kształtem, barwą, dynamiką i świadomością dźwięku oraz umiejętnością uważnego słuchania. Jest to próba otwarcia głosu i bezpiecznego wydobywania głośnych dźwięków za pomocą ćwiczeń oddechowych, intonacyjnych, pobudzających rezonatory, ruchowo-rytmicznych. Warsztaty dają możliwość wytłumienia złych nawyków i przyzwyczajeń, pozbycia się emocjonalnych blokad i ograniczeń związanych z używaniem głosu, poznania ćwiczeń, które można wykonywać samodzielnie, czerpania przyjemności ze wspólnego śpiewania pełnym głosem. Nauka pieśni z wybranych tradycji słowiańskich (polskiej, ukraińskiej, gruzińskiej i bałkańskiej). Warsztat przeznaczony jest zarówno dla zaawansowanych, jak i początkujących (ze słuchem muzycznym).


WARSZTATY TEATRALNE:

Warsztaty są propozycją rozwoju osobistego poprzez ekspresję ruchu i kreatywne myślenie. To poszukiwanie możliwości wyrażania emocji poprzez ciało. Reakcja na bodźce wewnętrzne i zewnętrzne. Próba przełamania swoich barier i zahamowań oraz otwarcie na drugiego człowieka. Warsztaty wspomagają budować zaufanie sobie, partnerowi i grupie, a także integrację oraz próbę odnalezienia wspólnej energii i rytmu. Jego celem jest również wzmocnienie świadomości ciała, a także odwagi wyrażania siebie. Warsztaty kształtują umiejętność: słuchania, współpracy w grupie, właściwego krytykowania, komunikatywnego przekazywania myśli, twórczego myślenia i działania, wychodzenia poza schematy myślowe, rozwijania wyobraźni i fantazji, pracy nad uświadomieniem swoich twórczych możliwości.

NAJBLIŻSZE WARSZTATY:

13-15.09.2019
warsztaty TEATRALNE

Schloss Breollin
Dorfstr.3, 17309 Bröllin, Niemcy 
zapisy: Christine Lauenstein (c.lauenstein@broellin.de)

04-11.10.2019
warsztaty TEATRLNO - MUZYCZNE
zakończone musicalem "LET'S CHANGE"

Schloss Breollin
Dorfstr.3, 17309 Bröllin, Niemcy 
zapisy: Christine Lauenstein (c.lauenstein@broellin.de)


Dotychczasowe warsztaty zakończone pokazem: