Rafał Foremski

Manager kultury, inicjator i współorganizator działań kulturalnych, społecznych i edukacyjnych (m.in. nieformalnej szkoły tradycji realizowanej w ramach cyklu "Wokół Tradycji”, "Taboru Kaszubskiego”, pilotażowego programu systemowej współpracy pomiędzy polskim i niemieckim ośrodkiem teatralnym "Transkultura”, oraz polskiej części projektu "Landparty 2014”), współautor filmów dokumentalnych o tradycjach muzycznych ("We wzajemności” i "W pieśni”), członek rady programowej Ośrodka Teatralnego Kana, inicjator "wypraw ku ludziom” -  kolędniczych, lirniczych, wielkopostnych oraz o charakterze badawczo-artystycznym na tereny Polski, Huculszczyzny, Rumunii, Republiki Naddniestrzańskiej i Grecji.

Od 2007 roku zastępca dyrektora Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie.