Janek Turkowski

Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Szczecińskim, twórca autorskich projektów teatralnych, manager kultury, koordynator kontaktów zagranicznych Ośrodka Teatralnego Kana, w latach 2007-2016 członek Komisji Artystycznej Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT. Pracuje w Ośrodku Teatralnym Kana od 2002 roku.