Janek Turkowski

Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Szczecińskim, twórca autorskich projektów teatralnych, manager kultury, reżyser, performer. Od roku 2002 koordynator kontaktów zagranicznych i członek zespołu programowego Ośrodka Teatralnego Kana. W latach 2007-2016 członek Komisji Artystycznej Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT. Pomysłodawca i kurator szczecińskich wydarzeń teatralnych. Autor projektów site specific m.in. „Tarantata”, „Łasztownia/Lastadie. Cztery obrazy w przestrzeni” oraz projektów opartych na dokumencie, m.in. „Margarete”, „Smalfilm”, „It’s happening in Norwich”, „Klosterhoff”. Jego prace były pokazywane m.in. na festiwalach w Irlandii, Holandii, Norwegii, Niemczech, Austrii, Belgii, Kanadzie i Polsce.