Hubert Romanowski

Aktor, śpiewak, a także magister inżynier budownictwa. Od 2002 roku pracuje w zespole aktorkimTeatru Kana. W latach 1998-2005 studiował na Politechnice Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny) na Wydziale budownictwa i Architektury - kierunek Technologia i Organizacja Budownictwa. Równolegle uczył się śpiewu solowego w klasie prof. Haliny Paterak w Państwowej Szkole Muzycznej drugiego stopnia w Szczecinie. Doświadczenie aktorskie zdobywał głównie jako wieloletni student Beaty Zygarlickiej - pedagoga teatralnego i aktorki Teatru Współczesnego w Szczecinie. Ma trzyletnie doświadczenie w pantomimie. Był członkiem zespołu eksperymentalnego teatru ruchu Teatru Jedenastu Snów. Uczestniczył w wielu konkursach Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej.

 

OBECNIE NA SCENIE:

 

WCZEŚNIEJSZE SPEKTAKLE:

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 

WARSZTATY

Prowadzenie:
Autorskie warsztaty teatralne, głównie z techniki słowa i interpretacji tekstu, a także pracy z głosem między innymi z grupa integracyjną w Teatrze Kana - projekt "Odwaga Tworzenia" 2008

Udział:

 

Współtworzył i brał udział w programach Teatru Otwartego, założonego przez Henryka Gęsikowskiego, skupiającym takie indywidualności artystyczne jak: Marek Kazana, Zbyszek Witkowski, Henryk Gęsikowski, Beata Zygarlicka.