Piotr Starzyński

Aktor, filozof, śpiewak, instruktor teatralny, lektor, konferansjer, webmaster. W latach 1993-1999 kształci się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia we Włocławku. Uczy się gry na puzonie w klasie mgr. Mieczysława Żelazko. W trakcie nauki w szkole śpiewa w mieszanym chórze "Canto". Z chórem zdobywa liczne nagrody na ogólnopolskich festiwalach muzyki chóralnej. W roku 2001 rozpoczyna studia na Uniwersytet Szczeciński na kierunku Filozofii. W trakcie studiów główny nacisk swoich poszukiwań kładzie na problematykę z zakresu komunikacji społecznej i filozofii umysłu. Studia filozoficzne kończy pod opieką prof. Tadeusza Szubki. W trakcie studiów filozoficznych aktywnie działa w strukturach organizacji studenckich. Zostaje członkiem Towarzystwa Miłośników Filozofii przy US. W ramach TMF-u współtworzy "Corpus Hermeneuticum", zajmujący się tłumaczeniem tekstów z języka starogreckiego i łacińskiego (2003). Fragmenty prac translatorskich z jego udziałem ukazują się w piśmie "Eidos" w 2004 roku. W 2004 roku wstępuje do zespołu aktorskiego szczecińskiego Teatru Kana. Od 2006 roku, współpracuje z Teatrem Chorea.Na co dzień, oprócz pracy w zespole artystycznym Teatru Kana, zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem i zarządzaniem witrynami internetowymi oraz obróbką, montażem i konwersją materiałów audio/video, a także tworzeniem albumów DVD, prezentacji multimedialnych, i animacją. Jest współorganizatorem festiwali i widowisk teatralnych, konferencji naukowych oraz imprez muzycznych i happeningów. W Teatrze Kana oprócz pracy aktorskiej zajmuje się koordynacją spektakli teatralnych i wydarzeń artystycznych, a także podejmuje działania promocyjne i reklamowe, rekomendując działania Ośrodka Teatralnego KANA potencjalnym odbiorcom. Od 2010 roku jest współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej ARTELIER, odbywającym się w Szczecinie.

 

OBECNIE NA SCENIE:

 

WCZEŚNIEJSZE SPEKTAKLE:

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 

WAŻNIEJSZE PROJEKTY ARTYSTYCZNE:

 

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA:

 

WARSZTATY:

Prowadzenie:
Od wielu lat prowadzi też działalność edukacyjną wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Efektem tej działalności edukacyjnej są absorbujące spotkania z uczestnikami w różnym wieku i z różnych środowisk społecznych. Prowadzone przez niego spotkania, kursy, lekcje, czy warsztaty posiadają odmienne od siebie profile dydaktyczne i różnią się wzajemnie językiem i środkami wykorzystywanymi do ich prowadzenia. Można podzielić je na kilka podstawowych kategorii, wśród których znajdą się: zajęcia z filozofii, etyki, wiedza o muzyce, podstawowe informacje o instrumentach i formach muzycznych, zagadnienia z zakresu nowych technologii, zajęcia z płaszczyzny komunikacji społecznej, kulturoznawstwa, zajęcia integracyjne i kreatywnego myślenia, a także warsztaty teatralne oparte na aktorskim treningu interdyscyplinarnym. Poprowadził ok. 2000 audycji muzycznych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, realizował lektoraty podczas projekcji filmów, audycje radiowe, pracował w wydawnictwach literackich i naukowych, użyczał głosu do słuchowisk, diaporam, wystaw multimedialnych oraz kampanii społecznych.

UDZIAŁ: