Szczecin to Wy

Ostatniego dnia maja wystartowała kampania miejska pod nazwą "Szczecin to Wy", budująca tożsamość lokalną szczecinian i będąca uhonorowaniem profesjonalizmu i odpowiedzialnych postaw. Dzięki niej mieszkańcy poznają cichych bohaterów, przedstawicieli zawodów, bez których w czasie pandemii miasto stanęłoby i pogrążyło się w chaosie. Teraz jest okazja ich wyróżnić i podziękować za ciężką pracę.