Przeprowadzka - Adlojada 2018

Prezentacja filmu dokumentującego akcję teatralną "Przeprowadzka" zrealizowaną na terenie dzielnicy Niebuszewo w Szczecinie. Rozmowa wokół filmu.

Goście: Karolina Izdebska (socjolog sztuki) i Janusz Stolarski (aktor, reżyser, pedagog teatralny)
Prowadzenie: Weronika Fibich 
Realizacja audycji filmowej: Adam Ptaszyński

Wydarzenie artystyczne "Przeprowadzka" anektowało jeden z niewielu ocalałych po II wojnie światowej i zasiedlonych przez Żydów fragment miasta. Kilka jeszcze niezburzonych zaułków dzielnicy Niebuszewa, będących tkanką żywego miasta Szczecina, stanowiło samo w sobie przejmujący pomnik unicestwienia żyjącej tam niegdyś społeczności, ale także trwającego procesu „unicestwiania pamięci”. Historia społeczności żydowskiej w Szczecinie jest zapisana w swoistej „archeologii” nieistniejących miejsc: tablica pamiątkowa na resztkach muru przy ul. Dworcowej przypomina o dawnej synagodze spalonej przez nazistów w 1938 roku podczas „nocy kryształowej”; pomnik z macew przy ul. Jacka Soplicy - o starym żydowskim cmentarzu zamienionym w park miejski; zniszczone budynki i ulice dzielnicy Niebuszewo - o dawnym żydowskim centrum rzemiosła i handlu, które zaraz po wojnie – będąc przystankiem na szlakach przesiedleń w sytuacji niejasnej przynależności terytorialnej miasta - stawało się przymusowym wspólnym miejscem zamieszkania Żydów, Niemców i Polaków. 

Przeprowadzka / akcja miejska. Projekt: Tkanka miasta. Niebuszewo (Szczecin, 2009) 
Koncepcja i realizacja: Weronika FibichZdarzenie realizowane w ramach festiwalu: Adlojada 2018


14 marca, godzina 20, prezentacja  filmu dokumentującego akcję teatralną oraz rozmowa wokół filmu, wstęp wolny