Ewa Szostak

Magister filologii polskiej i kulturoznawstwa (specjalność dziennikarska, specjalizacja pedagogiczna; staże dziennikarskie odbyte w Gazecie Wyborczej, Polsacie – Wydarzeniach, TV7 Szczecin), a także filozofii. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania kulturą z elementami zarządzania szkolnictwem artystycznym. Pracowała w Teatrze Lalek PLECIUGA jako asystentka dyrektora naczelnego i artystycznego, sekretarz literacka i prasowa, redaktor naczelna gazety teatralnej GABIT, prowadziła także Biuro Organizacyjne Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT.  W Akademii Sztuki w Szczecinie pracowała jako główny specialista do spraw artystycznych oraz promocji, a później w Akademickim Centrum Promocji i Rozwoju AS jako zastępca dyrektora do spraw administracyjnych, finalnie: jako dyrektor ACPiR. Koordynowała pracę galerii: Zona Sztuki Aktualnej, Galeria Rektorska, Galeria Nowa, Galeria w Alei Fontann, zajmowała się także managementem koncertów i projektów artystycznych. Była przewodniczącą Rady Programowej Fundacji Odra Zoo. Aktywna działaczka szczecińskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: była jego rzeczniczką prasową, członkinią Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prowadzi także własną działalność, w ramach której zajmuje się organizacją wydarzeń artystycznych, korektą i redakcją językową, koordynacją procesów wydawniczych. Współpracuje w tym zakresie z agencjami reklamowymi i promocyjnymi oraz ogólnopolskimi wydawnictwami, a także z instytucjami kultury. Recenzowała spektakle teatralne w ramach Nowej Siły Krytycznej dla wortalu teatralnego e-teatr. Współpracowała z miesięcznikiem POMERANIA, Kurierem Kaszubskim, Koszalińskim Almanachem Kultury, Przeglądem Uniwersyteckim, Teatrem Lalek, pismem ZASPu (Biuletyn Informacyjny). Z Teatrem Kana związana na stałe od początku 2014 roku.