W gazetach tego nie napiszą

czytanie tranzytowe ukraińskiej literatury
 

Tymczasowość, zmienność, nieustanny ruch towarzyszą nam od kilku miesięcy w szczególnej formie. Tranzyt stał się chlebem powszednim bieżeńców, ale i naszym. Poszukując stałych punktów orientacyjnych, mimo wytyczanych na nowo map wstrzymujemy oddech by czytać ukraińską literaturę. Obracamy w myślach, zestawiamy i po wielokroć powtarzamy na głos fragmenty tekstów wybranych autorów odkrywając ich nowe lub głębiej ukryte konteksty, zapomniane warstwy, aktualne znaczenia, no i to czego w gazetach nie napiszą. 

“(...) Warto zaufać słowu. Po prostu uświadomić sobie, że jest ono prawdziwe, jedyne i nie znaczy nic zbędnego.” - powtarzamy za Tarasem Prochaśką. “Mogą mnie oszukać ludzie, zdarzało się i to nie raz, ale teksty nigdy.” - myślimy za Oksaną Zabużko. Czytamy w tranzycie - między tekstami, językami, dźwiękami - by lepiej „przypomnieć sobie samemu pewne proste rzeczy. Przypomnieć, co właściwie zasługuje na wiarę, a co można podać w wątpliwość”. 

Działając pomiędzy łączymy szczecińskie instytucje i do czytania zapraszamy aktorki i aktorów Teatru Współczesnego, Teatru Polskiego, Teatru Pleciuga i naszej Kany, a także absolwentkę Charkowskiego Uniwersytetu Artystycznego, oraz niezależnych szczecińskich muzyków. Działając pomiędzy wierzymy że „wiary potrzebują zasady, które tradycyjnie uważane są za idealistyczne. Zasady wzajemnej pomocy, zasady solidarności (…)” i że stają się one w ostatnim czasie najważniejszym zadaniem sztuki.


Dochód z biletów w całości przekażemy na wsparcie osób uchodźczych. 


W czytaniu wykorzystane zostaną teksty: Serhieja Żadana, Oksany Zabużko, Tarasa Prochaśki oraz Oleny Astajewej, Oksany Grycenko, Leny Lahuszonkowej, Oleny Gapajewej, Ewgenija Markowskiego, Iryny Herec, Natalii Worożbyt, Kateryny Peńkowej, Pawło Arie i Oksany Sawczenko.
Czytać będą: Maria Dąbrowska, Rafał Hajdukiewicz, Tomasz Grygier, Olesja Nezhywa, Olek Różanek
Muzyka: Łukasz Rychlicki, Mateusz Rychlicki
Materiał filmowy: Adam Ptaszyński
Współpraca, wybór tekstów: Rafał Foremski
Reżyseria świateł, dokumentacja fotograficzna: Piotr Nykowski
Prowadzenie świateł: Adam Rosiński
Akustyka: Krzysztof Nowak
Technika: Piotr Motas
Konsultacje psychologiczne: Joanna Barszczewska
Reżyseria: Weronika Fibich
Kuratorka: Paula Rudź


⎓⎓⎓⎓⎓⎓⎓⎓⎓⎓⎓⎓⎓⎓⎓⎓⎓

Тимчасовість, мінливість, постійний рух супроводжували нас протягом декількох місяців в особливій формі. Транзит став щоденним хлібом біженців, а також нашим. Шукаючи постійних орієнтирів, всупереч наміченим картам ми затамували подих, щоб прочитати українську літературу. Ми звертаємось до своїх думок, поєднуємо та повторюємо вголос фрагменти текстів вибраних авторів, виявляючи їх нові або глибші приховані контексти, забуті шари, поточні значення та те, що вони не пишуть у газетах.

"(...) Варто повірити слову. Просто усвідомити, що воно правдиве, єдине і не означає нічого зайвого". - Ми повторюємо за Тарасом Прохасько. "Люди можуть мене обдурити, це траплялося не раз, але тексти пісень ніколи". - ми думаємо разом з Оксаною Забужко. Ми читаємо в транзиті - між текстами, мовами, звуками - " І тоді дуже важливо нагадати собі самому деякі прості речі. Пригадати, що саме заслуговує на твою віру й що саме не можна піддавати сумніву. ".

Ми поєднуємо театральні інституції Щецина та запрошуємо до читання актрис та акторів Сучасного театру, Польського театру, театру ляльок Плечуга та нашого Кана, випускницю Харківського мистецького університету, а також незалежних музикантів. Ми вважаємо, що "Віри потребують принципи, що традиційно вважаються ідеалістичними. Принципи взаємопідтримки, принципи солідарності (...) "і що вони нещодавно стали найважливішим завданням мистецтва.


Дохід з продажу квитків буде передан на підтримку біженця.


У читанні будуть використані тексти: Сергія Жадана, Оксани Забужко, Тараса Прохасько та Олени Астаєвої, Оксани Гриценко, Лени Лягушонкової, Олени Гапаєвої, Євгена Марковського, Ірини Херец, Наталії Ворожбит, Катерини Пенькової, Павло Ар'є, Оксани Савченко 
Читають: Maria Dąbrowska, Rafał Hajdukiewicz, Tomasz Grygier, Olesja Nezhywa, Olek Różanek
Музика: Łukasz Rychlicki, Mateusz Rychlicki
Відео матеріали: Adam Ptaszyński
Співпраця, вибір текстів: Rafał Foremski
Режисер світла, фотограф: Piotr Nykowski
Світло: Adam Rosiński
Акустика: Krzysztof Nowak
Техніка: Piotr Motas
Психологічні консультації: Joanna Barszczewska
Режисерка: Weronika Fibich
Кураторка: Paula Rudź