sztuka performance

Wszystkich zainteresowanych sztuką performance zapraszamy na cykl warsztatów w Ośrodku Teatralnym Kana,  prowadzonych w okresie od lutego do początku lipca 2018r. Zajęcia opracował i poprowadzi jeden z najbardziej doświadczonych artystów performance w Polsce: Antoni Karwowski.  Uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie analizy, korekty własnych projektów oraz warsztatowe przygotowanie do podejmowania nowych i opiekę kuratorską podczas ich realizacji. „Niewtajemniczeni” dowiedzą się, czym jest performance, czy każdy może zostać performerem i jak zacząć?

Program obejmował będzie: warsztaty / wykłady / projekcje / dyskusje / pokazy / rezydencje artystyczne / spotkanie warsztatowe z Beatrice Didier (Belgia), Aye Ko (Myanmar).

data: luty - lipiec 2018
cykl warsztatów odbywających się dwa razy w miesiącu (dokładne terminy do ustalenia z grupą zainteresowanych)
prowadzenie: Antoni Karwowski
wiek: 18+
opłata: 100 zł za miesiąc
ilość uczestników:10 osób
zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: paula@kana.art.pl