OKNO – ZBLIŻENIA 2018

OKNO – ZBLIŻENIA 2018  to kolejny – po zrealizowanych w ostatnich latach projektach poświęconych między innymi metodom pracy Teatru Chorea, Teatru ZAR, Thomasa Richardsa czy Theodorosa Terzopoulosa – cykl spotkań ukierunkowanych na poznawanie teatralnego rzemiosła. W roku 2018 budowany jest on pod wspólnym hasłem „Pieśń Ciała” i ma formę ciągłą – grupa warsztatowa od kwietnia pracująca pod kierunkiem aktorów Teatru Kana spotyka się raz w miesiącu, badając relacje pomiędzy ciałem, głosem, ruchem i ucząc się budowania scenicznej obecności, a także technik i narzędzi, które pomogą młodym liderom teatru w ich własnej pracy. W czerwcu mieli oni okazję pracować z pierwszym z trzech Gości Projektu: grupą „Songs of War and The Sky” (uczestnicy poznawali m.in. polifoniczne pieśni korsykańskie i ukraińskie oraz dalekowschodnie sztuki performatywne), na przełomie października i listopada czeka ich (i widzów otwartych spotkań) spotkanie z nauczycielem metody Zygmunta Molika Jorge Parente, a w grudniu z Olehem Stefanem, aktorem Teatru im. Łesia Kurbasa (uznawanego za jedno z najważniejszych ukraińskich ośrodków teatralnych) oraz ze słynną ukraińską pieśniarką, aktorką i kompozytorką Marianą Sadovską.

SPOTKANIE II: JORGE PARENTE „GŁOS I CIAŁO” 

Od 28 października do 8 listopada Gośćmi Projektu będą Jorge Parente i Zoé Ogeret, którzy poprowadzą warsztaty przybliżające metodę pracy Zygmunta Molika, zaprezentują otwarty pokaz metod pracy, a także poprowadzą spotkanie i pokażą unikatowy, archiwalny film z zapisem ćwiczeń „Acting Therapy”.


"Głos i ciało"

Metoda treningowa rozwijana przez czterdzieści osiem lat przez Zygmunta Molika poprzez wykorzystanie precyzyjnych działań fizycznych („alfabetu ciała”) umożliwia uczestnikom otwarcie głosu i ciała. Jednym z jej elementów jest praca indywidualna polegająca na łączeniu poszczególnych części alfabetu na zasadzie skojarzeń, rodzaj improwizacji wokół osobistych historii. Dochodzi wówczas do uruchomienia rezonatorów i odkrycia źródeł wibracji ciała. Metoda obejmuje również pracę nad zharmonizowaniem oddechu z ruchem, zakłada wykorzystanie w śpiewie obudzonej w trakcie pracy spontaniczności i naturalności – w śpiewie i mowie. Uczestnicy warsztatów starają się mówić, jakby śpiewając i śpiewać, jakby mówiąc; dążą do osiągnięcia jedności między głębią poszukiwań i lekkością wykonania. Program warsztatów obejmuje: naukę ćwiczeń „alfabetu ciała” (działań angażujących i wzmacniających całe ciało, aktywujących wokalne impulsy), indywidualną i grupową pracę nad emisją głosu, indywidualną pracę, pod kierunkiem prowadzącego, nad tekstem i pieśnią. 

Jorge Parente urodził się w 1963 roku w Portugalii. Aktor, reżyser, pedagog. W latach 1986–1989 studiował w Szkole Teatralnej „Le joueur regardé” Daniela Postala. Następnie dokształcał się u Jeana-Paula Denizona, Guya Freixe i Gennadija Bogdanowa, zgłębiał również psychofonię, metodę Marie-Louise Aucher, pod kierunkiem Iseult Welch (2000–2001). W 1992 roku postanowił poświęcić się pracy nad głosem w bezpośredniej współpracy z Zygmuntem Molikiem. Po szesnastu latach został oficjalnym i jedynym kontynuatorem jego metody treningowej „Głos i Ciało”. Obecnie, równolegle z pracą aktora i reżysera, prowadzi warsztaty Głos i Ciało na całym świecie, m.in. we Francji, w Portugalii, Brazylii, Tajlandii, Anglii, Holandii i Polsce. Jako aktor teatralny występował we Francji i w Portugalii, współpracując z takimi reżyserami jak: Eric Auvray, Christian Benedetti, Mathilde Coste, Cyril Delhay, Christian Fregnet, Syvain Marmorat, Sylvie Ollivier, Carlos Pereira, Tiago Porteiro, Denis Robert, Patrick Thoraval czy Marc Zammit. Zagrał w wielu filmach, m.in. u Bertranda Arthuisa, Patricka Dewolfa, Rolanda Moreau, Hervé’a Paluda i Mauricia Sciarry. Jako reżyser współpracował z wieloma zespołami teatralnymi, np. Entre Chien et Loup, D’Am Armor, Collégiens de Massy, Teatro de Giz, Trimagisto. Mieszka w Paryżu, gdzie od 2005 roku prowadzi na Uniwersytecie Sciences-Po zajęcia z przemówień publicznych. 

Zoé Ogeret urodziła się w Paryżu, przez trzy lata kształciła się w szkole teatralnej Daniela Postala „Le Joueur Requarde”. W latach 1989–2003 wystąpiła w kilkunastu spektaklach teatralnych w reżyserii Jeana-Pierre’a Amiela, Erika Auvraya, Bernarda Beuvelota, Christiana Fregneta, Dominique Guilhard, Aldo Magno, Gilles’a Misrahiego, Jorge’a Parente, Didiera Patarda, Claude-Alice Peyrotte, Tiago Porteiro i Emmanuelle Weisz. Równocześnie uczestniczyła w stażach Zygmunta Molika. W latach 2004–2011 pracowała we francuskim Krajowym Centrum Badań Naukowych (CNRS), początkowo jako asystentka Generalnego Sekretariatu Narodowego Komitetu, następnie jako kierownik ds. komunikacji w Laboratorium Psychologii Percepcji na Université Paris Descartes w Paryżu. W 2012 roku powróciła do pracy scenicznej i została asystentką Jorge’a Parente, współprowadząc warsztaty Głos i Ciało we Francji i za granicą. W roku 2014 była asystentką reżysera przy spektaklu Pięciu mężczyzn (w reżyserii Jorge’a Parente).


"Acting Therapy"
reżyseria: Pierre Rebotier. Cinopsis 1976
Zarejestrowany materiał przedstawia trening pracy z ciałem i głosem aktorów Teatru Laboratorium prowadzony przez Zygmunta Molika w ramach terapii zawodu aktorskiego z udziałem wybranych aktorów Teatru Laboratorium (Rena Mirecka, Stanisław Ścierski) jako instruktorów. Zapis dokonano w siedzibie Teatru Laboratorium we Wrocławiu w listopadzie 1976. 

ZYGMUNT MOLIK przez 25 lat był aktorem Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego. Odegrał główną rolę w kształtowaniu inicjowanej przez Grotowskiego metody treningu głosowego. Uwalnianie twórczej energii, poszukiwanie jedności oraz połączenia między ciałem i głosem stały się dla niego podstawą procesu aktorskiego. 
Sekret leży w jak najpełniejszym i czystym głosie, dźwięku. Jego esencją jest uwolnienie i obudzenie środkowej części ciała. Często wszystkie części ciała są oddzielone: głowa jest oddzielona, nogi… Jesteśmy zablokowani. W wyniku połączenia ćwiczeń głosowych i ciała dochodzimy do punktu, w którym cały organizm jest aktywny w mowie i śpiewie.  
(
Zygmunt Molik, za: www2.grotowski-institute.art.pl)


PROGRAM: